Transplantačná diagnostika, 

Kompletné sety a platne na špecializovanú  transplantačnú diagnostiku a diagnostiku chronických ochorení. Je to napríklad HLA typizácia metódami: sérológia, SSP, sekvenovanie, FluoGene.

Diagnostika chronických ochorení

Urine Strip DIALAB - testovacie močové prúžky

Používa sa ako základný skríningový test pri diabete, ochoreniach pečene, žlčových ciest, obličiek, močových ciest, metabolických abnormalitách a acidobázických poruchách. Najčastejšie používaný je Urine Strip 10C, ktorým sa stanovujú tieto parametre: urobilinogén, glukóza, bilirubín, ketóny, špecifická hmotnosť, krv, pH, bielkoviny, dusitany, leukocyty.

FOB test „DIAQUICK“ FOB Cassette

Test na okultné krvácanie v stolici - určený na zistenie prítomnosti krvi v stolici (FOB – Fecal Occult Blood). Je založený na imunochemickej detekcii hemoglobínu reakciou s monoklonálnou protilátkou proti ľudskému hemoglobínu. Detekcia proteínu (ľudského hemoglobínu) monoklonálnou protilátkou vylučuje možnosť ovplyvnenia iným zdrojom hemoglobínu (potrava), odpadá interferencia chemických látok a nie je nutná špeciálna diéta. Tento rýchly a vysokocitlivý test dokáže odhaliť aj skryté krvácanie, ktoré môže byť príznakom rakoviny hrubého čreva a konečníka.