Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) je bezpečná, neinvazívna metóda, ktorou sa moduluje úroveň excitability neurónov v mozgovej motorickej kôre. Excitáciu spôsobujú slabé elektrické prúdy indukované v tkanive rýchle sa meniacim magnetickým poľom (elektromagnetická indukcia). Týmto spôsobom možno spúšťať, resp. modulovať mozgovú aktivitu bez potreby chirurgického zákroku či externých elektród. rTMS je účinným výskumným a diagnostickým nástrojom pri mapovaní mozgových funkcií, pričom sa ukazuje ako perspektívna metóda na neinvazívnu liečbu radu ochorení, vrátane depresie a úzkosti.

Psychiatria

 • depresia
 • schizofrénia
 • obsedantno-kompulzívna porucha
 • posttraumatický stres
 • mánie
 • iné psychiatrické poruchy

Neurológia

 • poruchy centrálneho a periférneho nervového systému
 • neuropatická bolesť
 • skleróza multiplex
 • cievna mozgová príhoda
 • migréna
 • Parkinsonova choroba
 • epilepsia
 • tinitus

Rehabilitácia

 • napomáhanie pri regenerácii svalstva a uvoľňovaní spasticity

Výhody

rTMS je ambulantná metóda, ktorá nevyžaduje anestéziu ani podávanie sedatív, takže pacient sa ihneď po ošetrení môže vrátiť k svojmu každodennému životu a nemusí narúšať svoju bežnú rutinu. Na rozdiel od iných liečebných metód, akou je napríklad elektrokonvulzívna terapia (ECT), rTMS nespôsobuje žiadne kognitívne vedľajšie účinky ani problémy s pamäťou.

Vlastnosti

 • pri rTMS vzniká magnetické pole o sile do 3 Tesla
 • zabudovaný chladiaci systém chrániaci cievku proti prehriatiu
 • ovládanie pomocou dotykovej obrazovky zjednodušujúcej prácu s prístrojom
 • stimulačná cievka v tvare osmičky umožňujúca presné cielenie impulzov magnetického poľa
 • možnosť pripojenia na prístroje registrujúce biosignály, ako napr. EMG