Zdravotný materiál ostatný

 • cievky na kyslík
 • cievky novorodenecké
 • cievky rektálne
 • čepelky skalpelové
 • čistiaca a ošetrujúca pena (Bodysun)
 • držiaky skalpelových čepeliek
 • fľaše na moč plastové (mužské, ženské)
 • fonendoskopy jednostranné, obojstranné
 • hadice prižové, PVC
 • hadičky spojovacie
 • hustomery
 • kanyly endotracheálne
 • kanyly tracheostomické
 • katétre močové mužské
 • katétre močové ženské
 • katétre odsávacie
 • kefky na fľaše skúmavky
 • lopatky na jazyk jednorazové
 • manžety k tlakomerom a ostatné náhradné diely
 • misky emitné
 • misy podložné plastové s vrchnákom
 • mycie žinky
 • náplaste
 • návleky na matrace jednorazové
 • návleky na obuv jednorazové
 • obväzy gumené škrtiace (škrtidlá)
 • obväz škrtiaci s prackou
 • papier filtračný
 • papier na operačný stôl
 • podbradníky pre stomatologické účely (DENTIXpro)
 • podložky jednorazové hygienické ochranné (MEDIXpro)
 • podložky ložné z PVC
 • podložky absorbčné pod chorých
 • poháre na moč plastové
 • pomôcky laboratórne plastové (doštičky mikrotitračné, kadičky, stričky)
 • mikroskúmavky, misky Petriho, pipety Pasteur, skúmavky sterilné, skúmavky nesterilné, špičky pipetovacie, valce odmerné)
 • porcelán laboratórny
 • rohože dezinfekčné
 • rukavice vyšetrovacie nesterilné
 • sáčky močové pre deti
 • sáčky močové pre dospelých
 • sáčky na zvratky
 • servítky pre stomatologické účely (DENTIXpro)
 • sklo laboratórne
 • striekačky plastové Janette
 • súpravy infúzne
 • súpravy transfúzne
 • špajle lekárske lipové
 • teplomery laboratórne
 • teplomery lekárske bezortuťové
 • teplomery lekárske digitálne
 • tlakomery bezortuťové s LCD displejom
 • tlakomery manometrické
 • tyčinka na hygienu ústnej dutiny (Medi-Inn)
 • vstup bezihlový a príslušenstvo pre infúznu terapiu