Servisné stredisko

Rýchlo, spoľahlivo a efektívne ...

Kvalita, odbornosť, profesionalita ...

Spoločnosť TIMED, s.r.o. zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, opravy a bezpečnostno-technické kontroly (BTK) na dodané zdravotnícke prístroje a ďalšie produkty zmluvných partnerov.

Tím servisných technikov, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na odborných školeniach priamo u výrobcov,
vám pomôže vyriešiť vaše technické požiadavky.

Rozsah poskytovaných služieb:

 • komplexný záručný a pozáručný servis, bezpečnostné kontroly na dodané
  zdravotnícke prístroje spoločnosťou TIMED, s.r.o.
 • profesionálny prístup a certifikovaný tím technikov
 • pravidelné technické prehliadky napomáhajúce udržiavať zdravotnícke
  prístroje v dobrom technickom stave, zaručujúc tak vysokú bezpečnosť pre pacientov
 • bezpečnostné technické kontroly (BTK) vykonávané najmodernejšou prístrojovou technikou
  FLUKE ESA 620 Medical
 • včasné informovanie zákazníka pred uplynutím platnosti BTK
 • možnosť diagnostiky a softvérových servisných úkonov cez vzdialený prístup – TeamViewer
 • evidencia a archivácia každého servisného zásahu v písomnej a elektronickej forme
 • modernizácia zdravotníckych prístrojov (upgrade)
 • bezplatná konzultácia
 • možnosť uzavretia zmluvy o paušálnom servise
 • možnosť diagnostiky a servisu prístrojov nedodaných spoločnosťou TIMED, s.r.o.

Spoločnosť TIMED, s.r.o. je autorizovaným servisným strediskom pre nasledovné prístroje

 

Natus

Keypoint Fokus EMG/EP
Keypoint G4 EMG/EP
Keypoint Portable EMG/EP
Keypoint 4 EMG/EP
Keypoint Workstation EMG/EP
Keypoint Net. Portable EMG/EP
Keypoint Net. Workstation EMG/EP
Clavis EMG/STIM
Wavepoint PL-EEG
Brain Explorer EEG

MagVenture

MagPro X100
MagPro R30
MagPro X100 incl. MagOption
MagPro R30 incl. MagOption
MagPro R100
MagPro Compact


3M

3M Bair HuggerTM 370/750/775/875
3M RangerTM 145/245/247

 

 


 

 

 

 

 Kontakty:

 

Lucia Kovácsová                                    Obchodná a servisná referentka              
tel.: 02/48 20 95 60
fax: 02/48 20 95 61
servis@timed.sk

 Tomáš Eliáš                                  Servisný technik                          
 +421 905 439 610                        elias@timed.sk