Servisné stredisko

Rýchlo, spoľahlivo a efektívne ...

Kvalita, odbornosť, profesionalita ...

Spoločnosť TIMED, s.r.o. zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, opravy a bezpečnostno-technické kontroly (BTK) na dodané zdravotnícke prístroje a ďalšie produkty zmluvných partnerov.

Tím servisných technikov, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na odborných školeniach priamo u výrobcov,
vám pomôže vyriešiť vaše technické požiadavky.

Rozsah poskytovaných služieb:

 • komplexný záručný a pozáručný servis, bezpečnostné kontroly na dodané
  zdravotnícke prístroje spoločnosťou TIMED, s.r.o.
 • profesionálny prístup a certifikovaný tím technikov
 • pravidelné technické prehliadky napomáhajúce udržiavať zdravotnícke
  prístroje v dobrom technickom stave, zaručujúc tak vysokú bezpečnosť pre pacientov
 • bezpečnostné technické kontroly (BTK) vykonávané najmodernejšou prístrojovou technikou
  FLUKE ESA 620 Medical
 • včasné informovanie zákazníka pred uplynutím platnosti BTK
 • možnosť diagnostiky a softvérových servisných úkonov cez vzdialený prístup – TeamViewer
 • evidencia a archivácia každého servisného zásahu v písomnej a elektronickej forme
 • modernizácia zdravotníckych prístrojov (upgrade)
 • bezplatná konzultácia
 • možnosť uzavretia zmluvy o paušálnom servise
 • možnosť diagnostiky a servisu prístrojov nedodaných spoločnosťou TIMED, s.r.o.

Spoločnosť TIMED, s.r.o. je autorizovaným servisným strediskom pre nasledovné prístroje

 

Natus

Keypoint Fokus EMG/EP
Keypoint G4 EMG/EP
Keypoint Portable EMG/EP
Keypoint 4 EMG/EP
Keypoint Workstation EMG/EP
Keypoint Net. Portable EMG/EP
Keypoint Net. Workstation EMG/EP
Clavis EMG/STIM
Wavepoint PL-EEG
Brain Explorer EEG

MagVenture

MagPro X100
MagPro R30
MagPro X100 incl. MagOption
MagPro R30 incl. MagOption
MagPro R100
MagPro Compact


3M

3M Bair HuggerTM 370/750/775/875
3M RangerTM 145/245/247
3M Littmann® mechanical scopes

 

Mediwatch

Urodyn 1000
Duet Logic G2
Duet Encompass
Duet MultiP

Medtronic

ACT Plus
CardioBlate
 68000
CardioBlate 
CryoConsole
Bio Console
 560
HMS Plus
Autolog
Biotrend
Spectrum

 

 

 

 Kontakty:

 

Lucia Kovácsová                                    Obchodná a servisná referentka              
tel.: 02/48 20 95 60
fax: 02/48 20 95 61
servis@timed.sk

 Eliáš Tomáš                                  Servisný technik                          
 +421 905 439 610                        elias@timed.sk                             

 Michal Gocký
 Servisný technik
 +421 907 292 944
 gocky@timed.sk


 

 TIMED, s.r.o.
 Trnavská cesta 112
 821 01 Bratislava

 tel.: 02/48 20 95 60
 fax: 02/48 20 95 61
 e-mail: servis@timed.sk

 IČO: 00602175
 DIČ: 2020459067
 IČ DPH: SK2020459067

Bankové spojenie:
Citibank Europe plc,
SK4081300000002103860002
UniCredit Bank Slovakia a.s.,
SK3211110000001043475000


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 239/B