Zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V portfóliu firmy je široký sortiment zdravotníckych pomôcok ako kardiostimulátory, defibrilátory, cievne protézy, šijací chirurgický materiál, staplery a laparoskopické inštrumenty, stenty, široké prístrojové vybavenie, laboratórna diagnostika, ako aj pomocný zdravotný materiál.