Cerebrálny/Somatický oxymeter

Cerebrálny/somatický oxymeter s neinvazívnym monitorovaním regionálnej saturácie krvi kyslíkom v mozgu a v skeletálnom svalstve. Umožňuje monitorovanie cerebrálnej oxymetrie alebo somatickej oxymetrie alebo obe súčasne. Je aplikovateľný pre dospelého, detského a neonatálneho pacienta s hlavným využitím pri zákrokoch v srdcovej, cievnej a všeobecnej chirurgii pri vysoko rizikových pacientoch.

Pľúcny ventilátor

Ventilačné režimy sú zamerané na dlhodobú pľúcnu ventiláciu kritických pacientov s dôrazom na odvykací režim, vhodný pre široké spektrum pacientov s nastaviteľnou tlakovou a objemovou podporou a s prietokovým a tlakovým trigrom. Nastaviteľné parametre ventilátora  umožňujú ventiláciu dospelých pacientov, detí a taktiež aj novorodencov od 0,5 kg.

 

Monitory

 

NellcorTM

Jednoduché monitory Nellcor Oximetre na kontinuálne neinvazívne monitorovanie funkčnej saturácie arteriálneho hemoglobínu kyslíkom (SPO2) a pulzovej frekvencie pomocou senzora. Presné a spoľahlivé monitorovanie aj v podmienkach s nízkou perfúziou, s rušivými signálmi vrátane pohybu pacienta.

Monitoring Bispektrálneho indexu (BIS)

Stanovuje úroveň vedomia a sedácie, zefektívňuje podávanie anestetík, znižuje postoperačné komplikácie, pobyt na prebúdzacích izbách a eliminuje riziko prebudenia sa pacienta počas operačného zákroku.

Capno

Kompletné riešenie monitorovania EtCO a SpO .

Aerosol Aerodyne

Prístroj na generovanie teplého aerosolu

Hrudné drenážne systémy

Jednokomorové a viackomorové hrudné drenážne systémy na odsávanie tekutín.

Enterálna výživa

Enterálna pumpa Kangaroo, sety, žalúdočné sondy na výživu pacienta na lôžku.

Spotrebný tovar

Endotracheálne, tracheostomické, endobronchiálne kanyly, anestetické sety, trubice silikónové, PVC, PE, PP, senzory k cerebrálnemu oximetru, apirogénna voda RespiFlo, sety na enterálnu výživu, nádobky a vaky na sekrét.