Chirurgický šijací materiál

Tabuľka produktov

Hrudné drenážne systémy

Jednokomorové a viackomorové hrudné drenážne systémy na odsávanie sekrétov.

Elektrochirurgické generátory

Prístroje umožňujú využívať doterajšie i nové elektrochirurgické nástroje pre otvorenú i laparoskopickú chirurgiu, nohou i rukou spínané, prístroje majú nezávislé nesimultánne výstupy pre monopolárnu a bipolárnu chirurgiu.

V ponuke máme tieto prístroje:

ForceTriad

Elektrochirurgická energetická platforma, prístroj má nezávislé nesimultánne výstupy pre monopolárnu, bipolárnu chirurgiu a na bezpečné zatavovanie ciev do 7 mm.

Force Argon

Elektrochirugický prístroj umožňujúci monopolárnu koaguláciu v Argónovej plazme.

RapidVac smoke evacuator

Elektrochirugický prístroj umožňujúci efektívne odstraňovanie dymu, ktorý sa tvorí počas klasických alebo laparoskopických operačných zákrokov.

RFA Ablation

Rádiofrekvenčný elektrochirugický prístroj umožňujúci efektívne odstraňovanie primárnych tumorov a metastáz do priemeru 5 - 6cm.

MWA Ablation

Mikrovlnový elektrochirugický prístroj umožňujúci efektívne odstraňovanie primárnych tumorov a metastáz do priemeru 5 - 6cm.

LigaSure nástroje ku prístroju ForceTriad

Nástroje na otvorenú a laparoskopickú chirurgiu s technológiou LigaSure umožňujúce zatavovanie ciev do 7 mm vonkajšieho priemeru, lymfatických ciev a tkanivových zväzkov.

Základné príslušenstvo k elektrochirurgickým generátorom Valleylab na monopolárnu a bipolárnu chirurgiu

Elektrochirurgické perá, elektródy pre otvorenú a laparoskopickú chirurgiu, bipolárne pinzety a prepojovacie káble a konektory na prepojenie viacerých typov nástrojov a značiek výrobcov generátorov.

Staplery

EEA Cirkulárny stapler

Stapler určený na tvorbu anastomóz typu end-to-end, teda spájanie lumenov, jednorazový, rôzna veľkosť svoriek, dve dĺžky na využitie v otvorenej chirurgii a laparoskopickej chirurgii, kolorektálna chirurgia, bariatrická chirurgia – napr. gastric bypass, hrudná chirurgia – resekcia pažeráka, všeobecná chirurgia – resekcia žalúdka a pažeráka.

Endostapler

Využíva univerzálnu jednorazovú rukoväť s tromi dĺžkami na všetky náplne do endostaplera, 25 nabití, rotácia 360 stupňov. Použitie v hrudnej chirurgii (od resekcie po pneumonektómiu), vo všeobecnej chirurgii (od resekcie pažeráka, cez žalúdok, pankreas, tenké a hrubé črevo), v kolorektálnej chirurgii (resekcie rekta vrátane LAR a TME), v bariatrii (napr. sleeve gastrectomy), v urológii (napr. nefrektómia).

GIA lineárny stapler + náplne

Aplikácie v brušnej, gynekologickej, detskej a hrudnej chirurgii na resekciu, transekciu a vytváranie anastomóz, sterilný nôž v každej náplni, dostupný v rôznych dĺžkach, zameniteľné náplne.

Náplň do endostaplera

Balenie 6 ks v boxe, 25 nabití, 25 aplikácií, náplne pre 4 hrúbky tkaniva , sterilný nôž v každej náplni.

Stapler na hemoroidy

Indikácia: hemoroidy 3. a 4. stupňa, jednorazový cirkulárny stapler s diametrom 33 mm, veľkosť svoriek 3,5 a 4,8 mm, odpojiteľná nákovka.

TA línia – lineárny stapler + náplne

Zakladá dve striedavo usporiadané rady titánových svoriek,  možno použiť náplň s 3,5 aj 4,8 mm svorkami podľa hrúbky tkaniva, dostupný v troch dĺžkach, použiteľný na resekciu pľúc, uzáver bronchov, uzáver pľúcneho hilu.
Cievny stapler používaný špeciálne na uzáver ciev, využiteľný v hrudnej aj brušnej chirurgii.