Implantovateľný kardiostimulátor

Implantovateľný kardiostimulátor (KS, angl. pacemaker PM) je prístroj, resp. strojček, ktorý sleduje a upravuje srdcové arytmie. KS sa skladá z mikropočítača a batérie, ktoré sa nachádzajú v bezpečnom uzatvorenom kovovom kryte. Nad kovovým krytom je umiestnený plastový konektor, kde sa zasúvajú a zaskrutkujú elektródy (izolované vodiče pripojené ku generátoru impulzov a implantované do srdca). Do KS a srdca sa zavádzajú jedna až tri elektródy, čo záleží od typu KS a konkrétneho ochorenia srdca.

Generátor impulzov - je malý počítač, ktorého zdrojom je batéria. Tento „minipočítač“ má za funkciu nepretržite sledovať funkciu srdca, srdcový rytmus, nepravidelnosti a vysielať impulzy hneď, ako zistí nežiaduci pokles frekvencie srdca. Všetky nezrovnalosti ukladá do pamäte prístroja, ktoré lekár sleduje a kontroluje pomocou malého počítača, ktorý sa nazýva Programátor.

Pomocou programátora lekár môže ľahko vyhodnocovať srdcové arytmie a určovať, či je táto liečba vhodná. Taktiež programátorom môže lekár meniť nastavenia generátoru impulzov, ak je to potrebné.

Implantovateľné kardiostimulátory:

jednodutinové (1 KS + 1 elektróda), prostredníctvom jednej elektródy monitoruje len jednu dutinu srdca (pravá predsieň/pravá komora), do ktorej vysiela stimulačné impulzy

dvojdutinové (1 KS + 2 elektródy), prostredníctvom dvoch elektród KS môže monitorovať a stimulovať jednu alebo obe dutiny srdca, jedna elektróda sa zavádza do pravej predsiene a druhá do pravej komory.

dvojkomorové, biventrikulárne (1 KS + 3 elektródy), prostredníctvom troch elektród KS môže monitorovať a stimulovať jednu, dve až tri dutiny srdca. Jedna elektróda sa zavádza do pravej predsiene, druhá do pravej komory a tretia do ľavej komory.

Všetky tieto kardiostimulátory nepretržite monitorujú rytmus srdca a ak je to potrebné, vysielajú stimulačné impulzy do srdca.

Prehľad produktov PM

                                             

 

  Adapta Family:

Adapta (SR,D,DR)

  SureScan kardiostimulátory:                       

Advisa DR MRI

Ensura DR MRI

  CRT-P kardiostimulátory:                               

Viva CRT-P

  VDD kardiostimulátory:                                                    

Adapta VDD

  Loop recorder:                                     

Reveal LINQ

Reveal XT


Implantovateľný defibrilátor

Implantovateľný defibrilátor (z angl. Implantable Cardioverter Defibrillator - ICD) je špeciálny strojček, ktorý neustále sleduje elektrickú činnosť srdca a reaguje hneď po zistení poruchy rytmu srdca.

ICD sa skladá z mikropočítača a batérie, ktoré sa nachádzajú v bezpečnom uzatvorenom kovovom kryte. Nad kovovým krytom je umiestnený plastový konektor, kde sa zasúvajú a zaskrutkujú elektródy (izolované vodiče pripojené ku generátoru impulzov a implantované do srdca). Do ICD a srdca sa zavádzajú jedna až tri elektródy.

Všetky nezrovnalosti ukladá do pamäte prístroja, ktoré lekár sleduje a kontroluje pomocou malého počítača, ktorý sa nazýva Programátor. Pomocou programátora lekár môže ľahko vyhodnocovať srdcové arytmie a nastavovať činnosť defibrilátora.

Reagovanie ICD na rozličné spôsoby

 • Bradykardia – ak sa závažne spomalí frekvencia srdca alebo vynecháva rytmus, defibrilátor stimuluje srdce a obnovuje pravidelnú činnosť srdca.
 • Komorová tachykardia – rýchlu frekvenciu srdca sa ICD snaží ukončiť vysielaním elektrických stimulačných impulzov, ak je tento postup neúčinný a komorová tachykardia pokračuje, ICD vyšle výboj, ktorý znormalizuje elektrickú aktivitu srdca a srdcový rytmus.
 • Komorová fibrilácia – ICD vyšle výboj, ktorý má za úlohu pacientovi zachrániť život.

Prehľad produktov ICD

Jednodutinové implantabilné defibrilátory
  Protecta XT VR
  Protecta XT VR M4/DF4
  Evera XT VR
  Evera XT VR MRI M4/DF4

Dvojdutinové implantabilné defibrilátory
  Evera XT DR
  Evera XT DR MRI M4/DF4

Biventrikulárne implantabilné defibrilátory
  Protecta XT CRT-D
  Protecta XT CRT-D M4/DF4
  Viva XT CRT-D
  Viva Quad XT IS4/DF4
  Viva Quad XT IS4/DF1
  Viva XT CRTD M4/DF4

Elektródy

Elektróda je izolovaný vodič pripojený ku generátoru impulzov a implantovaný do srdca. Funkciou elektród  je snímanie a privádzanie srdcových signálov do generátora impulzov a vedenie energie z generátora impulzov do srdca za účelom koordinácie srdcového rytmu.

Elektródy:

Stimulačné elektródy: s pasívnou fixáciou
 

s aktívnou fixáciou

Defibrilačné elektródy

Ľavokomorové elektródy

Elektrofyziológia

Elektrofyziológia je štúdium elektrického prevodového systému srdca.

Účel:

 • poskytuje podrobné informácie o prevodovom systéme;
 • umiestnené katétre v srdci lokalizujú prevodové informácie;
 • schopnosť diagnostikovať arytmie, ktoré nie je možné odhaliť iným spôsobom.

Elektrofyziologické katétre:

 • prijímajú elektrické signály zo srdca – sense;
 • dodávajú elektrické impulzy do srdca – pace.

Prístupové miesta katétrov:

 • Right/Left femoral vein (HRA, HBE, RVA, CS)
 • Right/Left subclavian vein (CS)
 • Internal jugular
 • Brachial vein (CS)

Cieľ ablácie

Zničenie lokalizovaného srdcového tkaniva (elektrickej dráhy), ktoré spôsobuje arytmiu. Zákrok bez chirurgického zásahu.

Počas ablácie lekár zavedie do srdca niekoľko katétrov, ktoré slúžia na sledovanie arytmie a jeden je ablačný. Tento ablačný katéter sa umiestni na miesto chybného tkaniva alebo v jeho blízkosti, na konci katétra je malý kovový pliešok, ktorý sa nahreje na potrebnú teplotu za pomoci vysokej frekvencie a chybné tkanivo sa poškodí, tým prestáva byť tkanivo vodivé a je neschopné udržiavať arytmiu.
Ablácia môže úplne vyriešiť arytmiu srdca.

Kryoablačné katétre

Odstránenie neželateľnej elektrickej dráhy v srdci kryoablačným katétrom, pôsobiacim mrazom (kryoablácia).