Systém intratekálneho podávania baclofenu (IDD)

Je to metóda, ktorá pomocou implantovaného infúzneho systému zabezpečuje presné dávkovanie liečiva LIORESAL™ (intratekálny baclofen - ITB) priamo do spinálneho kanála.

Súčasťou systému IDD je intratekálny katéter, ktorý sa napája na pumpu implantovanú v brušnej dutine.

Hlavnými indikáciami tejto metódy je ťažká spasticita, ktorá sa vyvinula ako druhotný symptóm základného ochorenia:

  • poúrazové poškodenie miechy
  • skleróza multiplex
  • detská mozgová obrna
  • cievna mozgová príhoda

Spasticita je abnormálne zvýšenie svalového tonusu spôsobené poškodením dostredivých motorických nervových dráh regulujúcich svalový tonus.

Ťažká spasticita zhoršuje, resp. znemožňuje pacientovi normálnu chôdzu, posturálnu stabilitu, bežné denné aktivity a osobný komfort, sťažuje rehabilitačnú liečbu, príp. manipuláciu aj zo strany opatrovateľov, či rehabilitačných pracovníkov. Postupne sa ťažkosti zvýrazňujú a dochádza ku rozvoju svalových kontraktúr, stupňuje sa bolestivosť.

Hlavným kritériom pre výber pacienta na implantáciu ITB pumpy je prítomnosť rezistencie na podávanie perorálneho baclofenu, teda pri max. dávkach je efekt liečby nedostatočný, príp. sa po podaní baclofenu p.o. rozvíjajú vážne nežiaduce účinky na CNS.

Táto liečebná metóda je kontraindikovaná u pacientov s hypersenzitivitou na baclofen. Tiež pacienti s nedostatočnou telesnou hmotnosťou sú vylúčení z výberu, pretože chirurgická procedúra si vyžaduje uloženie pumpy min. 2,5cm podkožne v oblasti brušnej dutiny.

Súčasťou IDD systému sú:

  • infúzna pumpa
  • katéter
  • programátor
  • refill kit
  • infúzny baclofen LIORESAL™

Synchromed II Model 8637

Je programovateľná infúzna pumpa na ITB terapiu. Dostupná je v dvoch variantoch podľa objemu: 20 a 40 ml. Od objemu pumpy potom závisí interval dopĺňania liečivom, teda každé 3 alebo každých 6 mesiacov.

Súčasťou pumpy je batéria, ktorej životnosť je 4 až 7 rokov, v závislosti od nastavenia parametrov programu pumpy.

Minimálny denný objem dávky je 0,048ml.

Technické špecifikácie pumpy:

  Model 8637-20 Model 8637-40
materiál titán titán
kapacita objemu 20 ml   40 ml
vymeniteľný objem 91 ml 121 ml
priemer pumpy   87,5 mm 87,5 mm
hrúbka pumpy 19,5 mm 26 mm
hmotnosť (prázdna/plná)  165/185 g 175/215 g
reziduálny objem 1,4 ml max 1,4 ml max
počet opakovaní doplnenia pumpy cez silikónový port 500 punkcií 500 punkcií

Nastavovanie programu pumpy po jej zaimplantovaní prebieha jednoducho, priložením telemetrickej hlavice lekárskeho programátora N´Vision na kožu v mieste pumpy.

Software pumpy ponúka viacero programov podľa individuálnej potreby pacienta. Všetky dáta sa ukladajú do vnútornej pamäti zariadenia. Táto tiež obsahuje signalizačné zariadenie, ktoré pípnutím upozorní pacienta, kedy má byť rezervoár pumpy doplnený.

Touto metódou priameho dodávania baclofenu do spinálneho kanála je dávka celkovo podaného liečiva až 100-násobne menšia ako perorálna forma. Presná titrácia umožňuje nastaviť dávku tak, aby sa nežiaduci svalový tonus uvoľnil, ale zároveň aby v prípade potreby určitá reziduálna spasticita zostala kvôli posturálnej stabilite, ktorá mobilným pacientom umožňuje samostatný pohyb.


Produktové portfólio na IDD / ITB