Intraoperatívny monitoring (IOM)

Systém IOM je elektromyograf (EMG) a monitor evokovaných potenciálov pre intraoperatívne použitie pri chirurgických operáciách s rizikom náhodnej manipulácie s motorickým nervom. Systém pre IOM zaznamenáva  elektromyografickú (EMG) činnosť zo svalov inervovaných postihnutých nervov. Monitor pomáha pri včasnej identifikácii nervu tým, že chirurgovi poskytne nástroj pomáhajúci lokalizovať a identifikovať konkrétny ohrozený nerv v chirurgickom poli.  Priebežne monitoruje aktivitu EMG zo svalov  inervovaných ohrozeným nervom pri  minimalizácii traumatu a upozorní chirurga na aktiváciu  konkrétneho nervu.

Sety k intraoperatívnemu monitoringu

 

Set pre skoliózu
 • snímacie ihlové elektródy
 • vývrtkové stimulačné elektródy
 • monopolárna sonda s ovládaním zo sterilného poľa
Kraniálny set
 • snímacie ihlové elektródy
 • bipolárna sonda na priamu stimuláciu

Elektródy pre intraoperatívny monitoring

 • subdurálne, hĺbkové a sphenoidalné elektródy
 • vnútrolebečné elektródy používané na dlhodobé sledovanie (LTM)

 • elektródy pre intraoperatívny monitoring

 • tvarované mriežkové elektródy (grid electrodes)

 • subdurálne pásy (strip electrodes)

 • multi-strip-split-grid elektródy

 • peroperačné mapovacie elektródy

 • registračné epidurálne elektródy

 • nové odľahčené káble

Elektrická vysokoobrátková vŕtačka

Vŕtačka s multifunkčnou konzolou s dotykovou obrazovkou a jednoduchým ovládaním pre obsluhujúci personál; zabezpečené chladenie hrotov vrtákov a možnosť ovládať silu chladenia na dotykovej obrazovke konzoly aj diaľkovým ovládaním zo sterilného poľa. Multifunkčný nožný spínač s podsvietením a lištou pre ľahkú manipuláciu. Široká možnosť výberu nadstavcov pre kraniálne ako aj spinálne výkony (aj pre minimálne invazívne postupy), dedikované vrtáky a frézy komplexne pokrývajúce potreby pri neurochirurgických výkonoch.

Navigácia

Navigačný systém StealthStation® S7 je určený na spinálnu a kraniálnu navigáciu, zabezpečuje integráciu s operačným mikroskopom a umožňuje ovládanie systému z operačného poľa. Softvér pomáha zefektívniť integráciu chirurgickej navigácie na operačnej sále. Ponúka užívateľské rozhranie pre plánovanie a chirurgický zákrok. Navigačný systém umožňuje osobné nastavenie inštrumentov a vybavenia pre každý užívateľský profil. Systém umožňuje priamo na operačnej sále získavať anatomické obrazy z pripojeného O-ramena, C-ramena alebo ultrazvuku. Ponúka taktiež špeciálne navigované inštrumenty ako ohýbateľnú odsávačku alebo flexibilný navigovaný zavádzač. Rovnako je možné navigovať akýkoľvek rigidný inštrument. Navigačný systém je možné rozšíriť o elektromagnetické monitorovacie zariadenie Axiem.

O-arm

O-arm® Surgical Imaging System je multifunkčná multidimenzionálna operačná zobrazovacia platforma, ktorá má široké využitie pri spinálnych, traumatologických a ortopedických operáciách. Hlavnou prednosťou je 3D zobrazenie priamo na operačnej sále bez potreby presúvania pacienta na rádiodiagnostické pracovisko. Umožňuje tiež zaregistrovať pacienta po skenovaní priamo v navigačnom systéme bez potreby manuálnej registrácie. Unikátnym riešením je integrácia O-arm® s navigáciou StealthStation® S7, vŕtačkou Midas Rex, IOM NIM Eclipse, pri ktorej vyniknú benefity všetkých uvedených technológií zabezpečujúcich presné a bezpečné neurochirurgické výkony.