Elektromyografia (EMG) / Evokované potenciály všetkých modalít (EP)

Dantec Keypoint – Focus klinický systém

Modulárny systém pre klinické vyšetrenia NCS, EMG a EP, založený na najmodernejšej programovej a hardverovej technológii. Veľmi nízke stimulačné artefakty sú príkladom toho, ako bola nová technológia úspešne použitá v praxi. Zákazník má možnosť výberu konfigurácie klinického systému Keypoint podľa jeho individuálnych požiadaviek. Variabilita klinického systému Keypoint umožňuje zvoliť si prístroj, ktorý optimálne spĺňa požiadavky účelu. Možnosti a kombinačná variabilita prístrojov dávajú šancu splniť požiadavky praktickej ambulancie s minimálnymi nárokmi, ako aj požiadavky vysoko špecializovaného klinického pracoviska.

Magnetická kortikálna stimulácia

Magnetický stimulátor MagPro

Rýchly, výkonný a vysoko presný magnetický stimulátor pre dokonalé štúdium nervového systému. S jedinečným rozsahom repetitívnej stimulácie (až do 100 Hz) špeciálne pre stimuláciu mozgu otvára MagPro úplne nové možnosti v oblasti neurológie. Jednoduchá obsluha ako aj nízka akustická a elektrická úroveň hlučnosti poskytujú lekárovi univerzálny prístroj. MagPro je konštruovaný na prácu buď ako samostatné zariadenie alebo spolu s celým štandardným zariadením EMG / EP / EEG.

Kompletné príslušenstvo

Ponúkame široký výber neurodiagnostického príslušenstva:

  • jednorazové koncentrické ihly
  • jednorazové monopolárne ihly
  • autoklávovateľné koncentrické ihly
  • autoklávovateľné monopolárne ihly
  • stimulačné elektródy
  • káble k elektródam
  • gély a pasty