Stentgrafty

Používajú sa pri endovaskulárnej liečbe aneuryziem a pri ochoreniach aorty. Implantácia stentgraftu je liečba spočívajúca v zavedení protézy zloženej zo stentu a tkaniny (stentgraftu) do tela pacienta pod röntgenovou kontrolou. U pacienta sa cez kožu a stehennú tepnu postupne zavádza a fixuje pod röntgenovou kontrolou v plánovanej pozícii stentgraft, ktorý spôsobí trombotizáciu z obehu vyradenej časti aneuryzmy, pričom neolumen v stentgrafte umožňuje prietok krvi k cieľovým štruktúram naďalej. Poskytujeme tieto typy stentgraftov:

Hrudný stentgraft Valiant Captivia

Hrudný stentgraft Valiant so systémom Captivia Delivery je určený na liečbu chorôb descendentnej hrudnej aorty vrátane liečby aneuryziem a disekcií. Indikovaný je k liečbe ochorení ako sú aneuryzmy, ruptúra, aortálny vred, disekcia, fistula, pooperatívna pseudoaneuryzma, hrudná koarktácia. Jeho hydrofilný povrch uľahčuje iliakálny prístup a mechanizmus „Tip Capture“ umožňuje presné zavedenie
stentgraftu.

Stentgraft Valiant Navion

Systém hrudného stentgraftu Valiant Navion je určený na endovaskulárnu liečbu lézií v zostupnej hrudnej aorte (DTA).

 
Brušný stentgraft Endurant II, Endurant II S
Brušný stentgraft Endurant II poskytuje špecialistom na endovaskulárnu liečbu jednoduchšie ovládanie a spoľahlivosť na zvýšenie výkonu u pacientov s jednoduchou aj zložitejšou anatómiou brušnej aorty. Jeho revolučnou výhodou je vysoká pružnosť a prispôsobivosť, presnosť, jednoduché ovládanie a ľahký prístup. Vysoká pružnosť a prispôsobivosť sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rovnej aj zakrivenej anatómii. Špeciálne spracovaný povrch stentgraftu má tenšie steny a vyššiu pružnosť. Zavádzač systému je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a odolný voči zakriveniu.

Systém k fixácii stentgraftu

Systém Heli-FX

Systém Heli-FX EndoAnchor je určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi aortálnymi štepmi a natívnou tepnou. Systém Heli-FX EndoAnchor je indikovaný na použitie u pacientov, ktorých endovaskulárne štepy preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie.

Vodiče

Archer

Mimoriadne tuhý zavádzací drôt.

Sentrant