Zdravotný materiál ostatný

 • cievky na kyslík
 • cievky novorodenecké
 • cievky rektálne
 • čistiaca a ošetrujúca pena
 • fľaše na moč plastové mužské
 • fonendoskopy jednostranné / obojstranné
 • hadičky spojovacie
 • lopatky na jazyk jednorazové
 • mikrosklo krycie / podložné
 • misky emitné
 • misy podložné plastové s vrchnákom
 • mycie žinky
 • návleky na obuv jednorazové
 • obrúsky vlhčené
 • obväzy gumené škrtiace (škrtidlá)
 • papier filtračný
 • papier na operačný stôl
 • poháre na moč plastové
 • matrace antidekubitné, vzduchom plnené
 • mikroskúmavky
 • misky Petriho
 • močomer
 • pipety Pasteur
 • podložky antidekubitné, vzduchom plnené
 • porcelán laboratórny
 • rohože dezinfekčné
 • roztoky dezinfekčné
 • rukavice vyšetrovacie nesterilné
 • sáčky močové pre dospelých
 • sáčky na zvratky
 • sklo laboratórne
 • skúmavky sterilné
 • skúmavky nesterilné
 • sortiment nerezový laboratórny
 • stričky plastové
 • striekačky plastové Janette
 • súpravy infúzne
 • súpravy transfúzne
 • škrtidlo s automatickou sponou
 • špičky pipetovacie
 • teplomery laboratórne
 • teplomery lekárske bezortuťové
 • teplomery lekárske digitálne
 • tyčinka na hygienu ústnej dutiny
 • valce odmerné