Zdravotný materiál ostatný

 • cievky na kyslík
 • cievky novorodenecké
 • cievky rektálne
 • čistiaca a ošetrujúca pena (Bodysun)
 • držiaky skalpelových čepeliek
 • fľaše na moč plastové (mužské, ženské)
 • fonendoskopy jednostranné, obojstranné
 • hadičky spojovacie
 • kefky na fľaše skúmavky
 • lopatky na jazyk jednorazové
 • mikrosklo krycie
 • mikrosklo podložné
 • misky emitné
 • misy podložné plastové s vrchnákom
 • mycie žinky
 • návleky na obuv jednorazové
 • obrúsky vlhčené (MEDI-INN)
 • obväzy gumené škrtiace (škrtidlá)
 • papier filtračný
 • papier na operačný stôl
 • poháre na moč plastové
 • pomôcky laboratórne plastové (doštičky mikrotitračné, kadičky, stričky)
 • matrace antidekubitné, vzduchom plnené (LEVABO)
 • mikroskúmavky, misky Petriho, pipety Pasteur, skúmavky sterilné, skúmavky nesterilné, špičky pipetovacie, valce odmerné)
 • močomer
 • podložky antidekubitné, vzduchom plnené (LEVABO)
 • porcelán laboratórny
 • rohože dezinfekčné
 • roztoky dezinfekčné
 • rukavice vyšetrovacie nesterilné
 • sáčky močové pre deti
 • sáčky močové pre dospelých
 • sáčky na zvratky
 • sklo laboratórne
 • sortiment nerezový laboratórny
 • striekačky plastové Janette
 • súpravy infúzne
 • súpravy transfúzne
 • škrtidlo s automatickou sponou
 • teplomery laboratórne
 • teplomery lekárske bezortuťové
 • teplomery lekárske digitálne
 • tyčinka na hygienu ústnej dutiny (Medi-Inn)