Profil spoločnosti

Spoločnosť TIMED bola založená v roku 1990 v Bratislave. V súčasnosti je významným partnerom pre zdravotnícke zariadenia so zameraním na zdravotnícke pomôcky, dietetiká, prístrojovú techniku, lieky a ostatný zdravotnícky sortiment.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať služby klientom v oblasti marketingu, predaja,  distribúcie a skladovania zdravotníckych pomôcok, dietetík a liekov a predaja a servisu medicínskych prístrojov.

Od začiatku svojej existencie upriamila spoločnosť TIMED svoju činnosť na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite; riadi sa etickým kódexom

Stratégiou spoločnosti je:

  • spoľahlivé obchodné partnerstvo pre klientov;
  • udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky;
  • zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov;
  • zabezpečenie udržateľnosti spoločnosti;
  • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti pracovníkov;
  • vytváranie a zachovávanie stabilného priateľského prostredia pre zamestnancov;
  • zabezpečenie udržateľnosti spoločnosti;
  • chránenie dobrého mena spoločnosti.

TIMED má v súčasnosti takmer 60 zamestnancov pracujúcich na obchodnom oddelení, ekonomickom oddelení a oddelení logistiky.

Pre svojich klientov spoločnosť ponúka široký sortiment kvalitných produktov a služieb, rýchle a spoľahlivé dodávky tovarov a profesionálny prístup.

V roku 2006 spoločnosť TIMED zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a v roku 2022 podľa normy ISO 13485.

TIMED je členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED a zároveň členom MedTech Europe.