Kontakt

TIMED, s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
timed@timed.sk

IČO: 00602175
DIČ: 2020459067
IČ DPH: SK2020459067

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 239/B

 

 

Objednávky tovaru sú prijímané do 15:00.


View Larger Map

Sekretariát riaditeľa:

tel.: 02/48 20 95 11
fax: 02/43 63 77 24

Verejné obstarávanie: 

tel.: 02/48 20 95 15
fax: 02/43 63 77 24

Ekonomické oddelenie:   

tel.: 02/48 20 95 18
fax: 02/43 63 77 24

Obchodné oddelenie:

Obchodní referenti - zoznam

Anesteziológia a intenzívna medicína

Hauskrechtová Katarína
hauskrechtova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 33
fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Anesteziológia a intenzívna medicína

Pätoprstá Jana

patoprsta@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 33

fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Cievna chirurgia

Hulanská Martina
hulanska@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 31
fax: 02/48 20 95 32

mobil: 0905 653 400

Diagnostiká

Medveďová Beáta
medvedova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 23
fax: 02/48 20 95 22

mobil: 0915 794 808

Dietetické potraviny

Gibalová Tatiana
gibalova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 20
fax: 02/48 20 95 22

mobil: 0905 825 137

Dietetické potraviny

Gibala Marek

gibala@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 21

fax: 02/48 20 95 22

Dietetické potraviny

Medveďová Beáta

medvedova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 23

fax: 02/48 20 95 22

mobil: 0915 794 808

Glukomery, prúžky

Dodek Andrej
dodek@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 44
fax: 02/48 20 95 48

mobil: 0918 421 353

Glukomery, prúžky

Burgerová Veronika
burgerova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 44
fax: 02/48 20 95 48

mobil: 0905 333 226

Hrudná chirurgia

Hauskrechtová Katarína

hauskrechtova@timed.sk

 

tel.: 02/48 20 95 33

fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Hrudná chirurgia

Pätoprstá Jana

patoprsta@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 33
fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Chirurgia

Jašíková Silvia
jasikova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 42
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Chirurgia

Lahitová Renáta
lahitova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 42
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Intervenčná kardiológia

Cíchová Emília
cichova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 40
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 284

Kardiochirurgia

Hulanská Martina
hulanska@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 31
fax: 02/48 20 95 32

mobil: 0905 653 400

Lieky

Medveďová Beáta
medvedova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 23
fax: 02/48 20 95 22

mobil: 0915 794 808

Neurochirurgia

Bursíková Marcela
bursikova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 33
fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Neurológia

Cíchová Emília
cichova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 40
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 284

Poruchy rytmu a kardiostimulácia

Bruthansová Jarmila
bruthansova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 35
fax: 02/48 20 95 34

mobil: 0905 825 605

Rádiológia

Cíchová Emília
cichova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 40
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 284

Spotrebný materiál

Jašíková Silvia
jasikova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 42
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Spotrebný materiál

Lahitová Renáta

lahitova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 41

fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Urológia

Cíchová Emília
cichova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 40
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 284

Všeobecná chirurgia                       

Hauskrechtová Katarína

hauskrechtova@timed.sk

 

tel.: 02/48 20 95 33

fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Všeobecná chirurgia

Pätoprstá Jana

patoprsta@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 33
fax: 02/48 20 95 36

mobil: 0905 825 257

Zdravotný materiál ostatný

Jašíková Silvia
jasikova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 42
fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Zdravotný materiál ostatný

Lahitová Renáta

lahitova@timed.sk

tel.: 02/48 20 95 41

fax: 02/48 20 95 46

mobil: 0905 825 130

Obchodní reprezentanti - zoznam

Anesteziológia a intenzívna medicína

 Fedor Ivan

 fedor@timed.sk

mobil: 0905 595 294 

fax: 02/48 20 95 36

Anesteziológia a intenzívna medicína

 Skala Martin

 skala@timed.sk

mobil: 0905 653 550

fax: 02/48 20 95 36

Anesteziológia a intenzívna medicína

 Zlevský František

 zlevsky@timed.sk

mobil: 0905 595 226 

fax: 02/48 20 95 36

Glukomery, prúžky

 Rybová Elena
 rybova@timed.sk

mobil: 0908 933 600
fax: 02/48 20 95 48

Glukomery, prúžky

 Sieniawska Marcela
 sieniawska@timed.sk

mobil: 0905 653 250
fax: 02/48 20 95 48

Intervenčná kardiológia

 Csókasová Michaela
 csokasova@timed.sk

mobil: 0915 828 529
fax: 02/48 20 95 36

Kardiochirurgia

 Kaššovicová Beáta
 kassovicova@timed.sk

mobil: 0907 757 400
fax: 02/48 20 95 32

Neurochirurgia

 Gráf Anton
 graf@timed.sk

mobil: 0905 706 595
fax: 02/48 20 95 36

Neurológia

 Gráf Anton
 graf@timed.sk

mobil: 0905 706 595
fax: 02/48 20 95 36

Neurológia

 Vavrinec Martin
 vavrinec@timed.sk

mobil: 0905 432 170
fax: 02/48 20 95 36

Poruchy rytmu a kardiostimulácia

 Čurlej Norbert
 curlej@timed.sk

mobil: 0907 799 408
fax: 02/48 20 95 34

Poruchy rytmu a kardiostimulácia

 Olas Adam

 olas@timed.sk

mobil: 0911 405 759

fax: 02/48 20 95 34

Rádiológia

 Csókasová Michaela
 csokasova@timed.sk

mobil: 0915 828 529
fax: 02/48 20 95 36