Zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
Lieky
Dietetické potraviny
Servisné stredisko

Spoločnosť TIMED už viac ako 25 rokov ponúka profesionálny prístup k obchodným partnerom, široký sortiment kvalitných výrobkov a služieb, rýchle a spoľahlivé dodávky tovarov.

Svoju činnosť upriamila na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite.

V roku 2006 spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.