Kontakt

TIMED, s.r.o.

Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
timed@timed.sk

IČO: 00602175
DIČ: 2020459067
IČ DPH:SK2020459067

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č. 239/B

Timed
Sekretariát
+421 2 48 20 95 11
+421 2 43 63 77 24
timed@timed.sk
Ekonomické oddelenie
+421 2 48 20 95 18
+421 2 43 63 77 24
faktury@timed.sk
Výdajňa Libre
+421 2 39 05 96 99
vydajna.libre@timed.sk
Verejné obstarávanie
+421 2 48 20 95 15
+421 2 43 63 77 24
kylian@timed.sk
Protispoločenská činnosť
+421 2 48 20 95 19
+421 2 43 63 77 24
protispolocenskacinnost@timed.sk
Servis
+421 905 439 610
+421 2 48 20 95 61
servis@timed.sk
Objednávky tovaru sú prijímané do 15:00.

Obchodné oddelenie – zoznam kontaktov
Objednávky
Katarína Hauskrechtová
+421 2 48 20 95 33
+421 2 48 20 95 36
hauskrechtova@timed.sk
Obchodný reprezentant
Ivan Fedor
+421 905 595 294
fedor@timed.sk
Obchodný reprezentant
Martin Skala
+421 905 653 550
skala@timed.sk
Obchodný reprezentant
František Zlevský
+421 905 595 226
zlevsky@timed.sk
Objednávky
Andrej Dodek
+421 2 48 20 95 44
+421 2 48 20 95 48
dodek@timed.sk
Objednávky
Beáta Križanová
+421 2 48 20 95 44
+421 2 48 20 95 48
krizanova@timed.sk
Obchodná reprezentantka
Beáta Kaššovicová
+421 907 757 400
kassovicova@timed.sk
Obchodná reprezentantka
Marcela Sieniawska
+421 905 653 250
sieniawska@timed.sk
Objednávky
Tatiana Gibalová
+421 2 48 20 95 20
+421 2 48 20 95 22
gibalova@timed.sk
Objednávky
Marek Gibala
+421 2 48 20 95 21
+421 2 48 20 95 22
gibala@timed.sk
Objednávky
Lucia Machová
+421 2 48 20 95 23
+421 2 48 20 95 22
machova@timed.sk
Objednávky
Emília Cíchová
+421 2 48 20 95 40
+421 2 48 20 95 46
cichova@timed.sk
Obchodná reprezentantka
Michaela Csókasová
+421 915 828 529
csokasova@timed.sk
Objednávky
Martina Hulanská
+421 2 48 20 95 31
+421 2 48 20 95 32
hulanska@timed.sk
Obchodná reprezentantka
Michaela Csókasová
+421 915 828 529
csokasova@timed.sk
Objednávky
Marcela Bursíková
+421 2 48 20 95 37
+421 2 48 20 95 36
bursikova@timed.sk
Objednávky
Emília Cíchová
+421 2 48 20 95 40
+421 2 48 20 95 46
cichova@timed.sk
Obchodný reprezentant
Anton Gráf
+421 905 706 595
graf@timed.sk
Objednávky
Lucia Kovácsová
+421 2 48 20 95 60
+421 2 48 20 95 61
kovacsova@timed.sk
Produktový manažér
Juraj Zolniansky
+421 907 999 059
zolniansky@timed.sk
Obchodný reprezentant
Lukáš Bežák
+421 907 891 698
bezak@timed.sk
Obchodný reprezentant
Ladislav Seregi
+421 905 304 550
seregi@timed.sk
Objednávky
Martina Hulanská
+421 2 48 20 95 31
+421 2 48 20 95 32
hulanska@timed.sk
Obchodný reprezentant
Adam Olas
+421 911 405 759
olas@timed.sk
Objednávky
Jana Pätoprstá
+421 2 48 20 95 33
+421 2 48 20 95 36
patoprsta@timed.sk
Objednávky
Silvia Jašíková
+421 2 48 20 95 42
+421 2 48 20 95 46
jasikova@timed.sk
Objednávky
Renáta Lahitová
+421 2 48 20 95 41
+421 2 48 20 95 46
lahitova@timed.sk
Obchodný reprezentant
Tomáš Timko
+421 907 502 280
timko@timed.sk
Objednávky
Tatiana Gibalová
+421 2 48 20 95 20
+421 2 48 20 95 22
gibalova@timed.sk
Objednávky
Marek Gibala
+421 2 48 20 95 21
+421 2 48 20 95 22
gibala@timed.sk
Objednávky
Lucia Machová
+421 2 48 20 95 23
+421 2 48 20 95 22
machova@timed.sk
Objednávky
Lucia Kovácsová
+421 918 930 629
+421 2 48 20 95 61
servis@timed.sk
Servisný technik
Tomáš Eliáš
+421 905 439 610
+421 2 48 20 95 61
elias@timed.sk