O nás

PROFIL SPOLOČNOSTI

TIMED – Váš spoľahlivý partner

Spoločnosť TIMED bola založená v roku 1990 v Bratislave. V súčasnosti je významným partnerom pre zdravotnícke zariadenia so zameraním na zdravotnícke pomôcky,  dietetiká, prístrojovú techniku, lieky a ostatný zdravotnícky sortiment.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať služby klientom v oblasti marketingu, predaja, distribúcie a skladovania zdravotníckych pomôcok, dietetík a liekov a predaja a servisu medicínskych prístrojov.

Od začiatku svojej existencie upriamila spoločnosť TIMED svoju činnosť na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite; riadi sa etickým kódexom.

Stratégiou spoločnosti je:

  • spoľahlivé obchodné partnerstvo pre klientov

  • udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky

  • zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov

  • zabezpečenie udržateľnosti spoločnosti

  • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti zamestnancov

  • vytváranie a zachovávanie stabilného priateľského prostredia pre zamestnancov

  • chránenie dobrého mena spoločnosti

TIMED má v súčasnosti takmer 60 zamestnancov pracujúcich na obchodnom oddelení, ekonomickom oddelení a oddelení logistiky.

Pre svojich klientov spoločnosť ponúka široký sortiment kvalitných produktov a služieb, rýchle a spoľahlivé dodávky tovarov a profesionálny prístup.

V roku 2006 spoločnosť TIMED zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a v roku 2022 podľa normy ISO 13485. Okrem toho je spoločnosť držiteľom povolenia pre veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok a taktiež osvedčenia o dodržiavaní požiadaviek správnej distribučnej praxe. TIMED je členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED a zároveň členom MedTech Europe.

V roku 2006 sme zaviedli systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a v roku 2022 podľa normy ISO 13485.

Svoju činnosť zameriavame na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite.

Spoločnosť TIMED je už viac ako 33 rokov silným a významným partnerom pre zdravotnícke zariadenia, kardioústavy, univerzitné a fakultné nemocnice. Ponúkame najmodernejšie zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál, dietetiká a prístrojovú techniku od svetových výrobcov. Zabezpečujeme komplexný záručný a pozáručný servis vybraných prístrojov.

Naše certifikáty