Referencie

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica