Zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
Diagnostiká
Dietetické potraviny
Servisné stredisko

Spoločnosť TIMED je už viac ako 32 rokov silným a významným partnerom pre zdravotnícke zariadenia, kardioústavy, univerzitné a fakultné nemocnice. Ponúkame najmodernejšie zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a prístrojovú techniku od svetových výrobcov. Zabezpečujeme komplexný záručný a pozáručný servis vybraných prístrojov.

Svoju činnosť zameriavame na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite.

V roku 2006 sme zaviedli systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.