Dietetiká

Dietetiká

Spoločnosť TIMED distribuuje široké spektrum dietetických potravín na osobitné medicínske účely od popredných výrobcov (Danone, Vitaflo), ktoré sú určené ako deťom, tak aj dospelým pacientom.

Ide o diagnózy ako napríklad fenylketonúria, metabolické poruchy (poruchy močovinového cyklu, leucidóza, poruchy metabolizmu rozvetvených aminokyselín, ketoacidúria), organické acidémie (malabsorpcia tukov, cystická fibróza, chronické ochorenia pečene), ochorenia GIT, potravinové alergie.