Servisné stredisko

Domovská stránka » Naše portfólio » Servisné stredisko

Servisné stredisko

Spoločnosť TIMED zabezpečuje komplexný záručný a pozáručný servis, opravy a bezpečnostno-technické kontroly (BTK) na dodané zdravotnícke prístroje.
Tím servisných technikov sa zúčastňuje na odborných školeniach priamo u výrobcov.

Rozsah poskytovaných služieb:

  • komplexný záručný a pozáručný servis, bezpečnostné kontroly na dodané zdravotnícke prístroje spoločnosťou TIMED

  • profesionálny prístup a certifikovaný tím technikov
  • pravidelné technické prehliadky napomáhajúce udržiavať zdravotnícke prístroje v dobrom technickom stave, zaručujúc tak vysokú bezpečnosť pre pacientov

  • bezpečnostné technické kontroly (BTK) vykonávané najmodernejšou prístrojovou technikou FLUKE ESA 620 Medical

  • včasné informovanie zákazníka pred uplynutím platnosti BTK

  • možnosť diagnostiky a softvérových servisných úkonov cez vzdialený prístup – TeamViewer

  • evidencia a archivácia každého servisného zásahu v písomnej a elektronickej forme

  • modernizácia zdravotníckych prístrojov (upgrade)

Objednávky
Lucia Kovácsová
+421 918 930 629
+421 2 48 20 95 61
servis@timed.sk
Servisný technik
Tomáš Eliáš
+421 905 439 610
+421 2 48 20 95 61
elias@timed.sk