Chirurgické odbory

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Chirurgické odbory

Na základe najnovších technológií, naše zdravotnícke pomôcky a medicínske prístroje poskytujú diagnostiku a liečbu širokého spektra medicínskych a chirurgických problémov. V portfóliu spoločnosti je široký sortiment špeciálneho zdravotníckeho materiálu ako kardiostimulátory, defibrilátory, cievne protézy, chirurgický šijací materiál, staplery a laparoskopické inštrumenty, stenty, prístrojové vybavenie, ako aj ostatný zdravotnícky materiál.